Validering och gesällbrev

Validering är ett sätt att säkerställa yrkeskunskaper för dig som saknar formella papper på din kompetens. Inom vår bransch finns en partgemensam valideringsmodell.

Valideringsmodellen är framtagen av Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger (UHR), där Hotell- och restaurangfacket ingår.

Gesällbrev

Du som har ett godkänt valideringsresultat kan ta ut ett gesällbrev som bevis på dina kunskaper. Gesällbrevet kan du sedan använda och visa upp när du till exempel söker jobb eller utbildning.

Läs mer

Du kan läsa mer om validering och gesällbrev på UHR:s hemsida.