Det statliga omställningsstudiestödet och kollektivavtalat studiestöd

Från den 1 oktober 2022 är det möjligt att söka studiebidrag och lån för att ha råd med studierna. Omställningsstödet delas upp i två delar:

  1.  Offentligt omställningsstudiestöd från CSN. Läs mer här.
  2.  Kollektivavtalat studiestöd från TSL (Trygghetsfonden). Läs mer här.

Det statliga omställningsstödet gäller oavsett vilken arbetsplats du arbetar på. Kollektivavtalatstudiestöd från TSL gäller endast om du arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal (inkl. hängavtal).

Omställningsstudiestödet är en del i paketet med nya LAS


Det statliga omställningsstudiestödet

Stödet består dels av ett bidrag på upp till 80 procent av lönen, upp till ett maxbelopp, dels av ett lån som du kan fylla på med om du vill. Du kan få omställningsstudiestöd från och med det år du fyller 27 år. Den övre åldersgränsen är olika för bidraget och lånet. Läs mer här.


Kollektivavtalat studiestöd från TSL

Utöver omställningsstudiestödet från CSN för utbildningar som är fem dagar eller längre kan du ha rätt till ytterligare ersättning från Trygghetsfonden TSL. Detta kallas för kompletterande kollektivavtalatstudiestöd. Om du vill gå en utbildning som är kortare än fem dagar kan du också ha rätt till ett kortvarigt kollektivavtalatstudiestöd från Trygghetsfonden TSL. Utöver det kollektivavtalade studiestödet erbjuder TSL fördjupad vägledning och karriärrådgivning.

Läs mer på TSL:s hemsida. ’


Utbildning

Utbildningen ska syfta till att stärka ställningen på arbetsmarknaden utifrån arbetsmarknadens behov av arbetskraft. Det är CSN, Centrala studiestödsnämnden, som beslutar om det är så. Läs mer.


Söka omställningsstudiestöd från CSN?

Kontakta CSN, Centrala Studiestödsnämnden. Du gör ansökan på Mina sidor. På hemsidan kan du också få mer information om omställningsstudiestödet.

Det går även att vända sig till den omställningsorganisation som man kan få stöd av om din arbetsplats har kollektivavtal. Den kan stötta din ansökan hos CSN.


Söka Kollektivavtalat studiestöd?

Jobbar du på en arbetsplats med kollektivavtal? Hos TSL  kan du söka studietstöd.

Mer information om stödet i sin helhet finns här.