Skicka motion till Förbundsmötet

Du som medlem i HRF kan påverka genom att skriva motioner till Förbundsmötet. Förbundsmötet är förbundets högsta beslutande organ mellan kongressperioderna. Här får du information om hur det funkar och hur du gör.

Vad är Förbundsmötet?

Förbundsmötet är förbundets högsta beslutande organ mellan kongressperioderna. Själva mötet hålls före den sista maj kongressfria år. Förbundsmötets ledamöter väljs på HRF:s kongresser.

Förbundsmötets uppgift är i huvudsak att diskutera och fastställa strategiskt kortsiktiga mål för förbundet. De kortsiktiga målen handlar om verksamhet/aktiviteter som kan slutföras på arbetsplatsen under ett verksamhetsår.

Vad är en motion?

En motion är ett eller flera förslag till beslut om vad HRF:s Förbundsmöte ska tycka eller göra i en viss fråga. Alla som är medlemmar i HRF kan skriva en motion, enskilt eller tillsammans. En motion kan handla om frågor som berör arbetsplatsen eller HRF som organisation.

De motioner som behandlas av Förbundsmötet ska vara relativt kortsiktiga och ska kunna genomföras i den fackliga verksamheten på arbetsplatsen i princip under ett verksamhetsår. Motionerna blir en del av underlaget för förbundets kommande verksamhetsplaner.

Vad ska en motion innehålla?

En motion börjar med att du beskriver problemet eller frågan som du vill att HRF ska agera i eller tycker till om. Det är inte möjligt att behandla förändringar av förbundets stadgar, avtalsfrågor eller ändra kongressbeslut. Motionen behöver innehålla en eller flera så kallade ”att-satser”. Det är helt enkelt ett förslag till beslut som inleds med ordet ”att”.

Välj vilket område du tror att din motion tillhör. Skriv sedan en rubrik och därefter en kort text som beskriver varför Förbundsmötet ska besluta enligt ditt förslag. Du avslutar motionen med en eller flera att-satser där yrkandet förtydligas.

Jag vill skriva en motion – hur gör jag och när?

För att skriva en motion loggar du in i motionsdatabasen.

Där skriver du in ditt medlemsnummer så att vi kan identifiera att du är medlem. När motionen är inskickad kommer den att behandlas av din lokala avdelningsstyrelse. Motionsdatabasen är öppen mellan den 1 februari 2024 och 1 mars 2024.

Om du vill ha hjälp med att skriva motioner är du varmt välkommen att kontakta din lokala avdelning.

Vad händer sen?

Motionen passerar alltid två instanser i förbundet innan Förbundsmötet: avdelningsstyrelsen och förbundsstyrelsen. Avdelningsstyrelsens uppdrag är att fatta beslut om motionen ska skickas till förbundsstyrelsen som enskild motion eller som avdelningsmotion.

Avdelningsstyrelsen ger sitt yttrande över motionen genom att ställa sig bakom, tillstyrka eller avslå motionen. Vid avslag går motionen in som enskild motion.

Oavsett hur många som står bakom en motion behandlas den på samma sätt under Förbundsmötet. Den egentliga skillnaden är att det är lättare att få med dig fler av kamraterna på Förbundsmötet om de kan se att det är många som står bakom förslaget redan innan mötet.

Förbundsstyrelsen har i uppdrag att skriva utlåtande med förslag till beslut till varje motion. Det är dessa utlåtanden som Förbundsmötet sedan ska ta ställning till.