Utbildningsrådet UHR

UHR är besöksnäringens utbildningsråd och arbetar för att utbildningarna inom hotell- och restaurangbranschen ska hålla hög kvalitet.

Organisation

UHR består av Hotell- och restaurangfacket, Visita, Arbetsgivareföreningen KFO och Unionen. Från HRF finns representanter från vår ledning, våra anställda, förtroendevalda och arbetare i branschen.

En bransch som förtjänar att utvecklas

Vi vill driva branschens utveckling framåt. Därför arbetar UHR för att anställda ska få större möjlighet till kompetensutveckling. Vi samverkar med branschorganisationer, myndigheter och utbildningsväsende.

Politisk påverkan

Vi arbetar också med politisk påverkan och opinionsbildning för att ansvariga politiker och myndigheter ska främja utbildningar inom hotell- och restaurangbranschen.

Mer information om UHR hittar du här.