EU och svensk arbetsmarknad

Med den fria rörligheten inom EU finns en gemensam arbetsmarknad inom unionen. Vår svenska arbetsmarknadsmodell är stark, men påverkas av lagstiftningar som sker på EU-nivå.

Globalisering kräver samarbete

HRF anser att det europeiska samarbetet är nödvändigt för att möta de utmaningar som Europas löntagare ställs inför, inte minst den ökade globaliseringen av ekonomin.

Likvärdiga kollektivavtal

Därför samarbetar vi med fackföreningar i Norden och Europa. Vi vill skapa arbeten med jämförbara villkor och likvärdiga kollektivavtal. Vi vill att anställda ska ha ett rejält inflytande i företagen på alla nivåer.

Arbete på lika villkor i Europa

Ett gränslöst Europa ska innebära rörlighet av arbetskraft på lika villkor. Resultatet får aldrig bli försämrade anställningsvillkor.

HRF är medlem i EFFAT, European Federation for Food, Agriculture and Tourism.

Läs mer om EFFAT:s arbete här.