Hotellrevyn

Hotellrevyn är vår medlemstidning och ges ut sedan 1918, samma år som HRF bildades. Tidningen innehåller reportage, nyheter, insändare och tips för de anställda i vår bransch.

Alla HRF:s medlemmar får tidningen hem i brevlådan tio gånger om året.

Det redaktionella arbetet utförs av journalister på en självständig redaktion.

Läs mer på Hotellrevyns webbplats.