BFUF – vår forskningsfond

BFUF är besöksnäringens utvecklings- och forskningsfond.
Den ägs och finansieras av Hotell- och restaurangfacket och Visita.

En bransch med stark tillväxt

BFUF:s syfte är att främja vetenskaplig forskning, innovationer och utvecklingsprojekt som gagnar anställda och företag inom besöksnäringen. Besöksnäringen är en bransch med stark tillväxt och stor utvecklingspotential.

Vårt stöd till forskningen

Forskningen inom näringen behöver stärkas och därför delar vi årligen ut cirka 6 miljoner kronor till olika forskningsprojekt. Vi medfinansierar även statliga utvecklingssatsningar.

Mer information om BFUF hittar du här.

Branschkoden

Ett av BFUF:s projekt är Branschkoden som togs fram 2019. Den är en hjälp i att utveckla medarbetare och verksamheter. I branschkoden finns verktyg, mallar och checklistor för ett framgångsrikt personalarbete.

Ladda ner branschkoden här.