Vad är ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal är ett avtal om arbetsvillkor mellan två parter, vanligen mellan en arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation, alltså fack och arbetsgivare.

Bättre lön och villkor

Avtalet innehåller regler om vad som gäller på din arbetsplats. Ett kollektivavtal garanterar dig grundläggande rättigheter och försäkringar på jobbet. Till exempel årlig löneökning, betald övertid, OB-tillägg, försäkringar och avtalspension.

I Sverige finns ingen lag om lägstalön – lönerna slås fast i kollektivavtal. Om det inte finns kollektivavtal på din arbetsplats har arbetsgivaren ingen skyldighet att betala dig en viss lön. Därför är kollektivavtal viktiga för alla som jobbar.

Förhandlas fram

Kollektivavtalen görs upp i förhandlingar mellan fack och arbetsgivare, även kallat arbetsmarknadens parter. Självklart får du tjäna mer än vad som står i ditt kollektivavtal, men inte mindre!

Om din arbetsgivare har kollektivavtal slipper du själv förhandla fram villkoren för bland annat årlig löneökning, övertid, ob-ersättning, högre pension, försäkringar och regler kring schemaläggning och anställningsformer.

Kollektivavtal med HRF

På vår webbsida schystavillkor.se kan du se vilka arbetsplatser som har tecknat kollektivavtal med oss i HRF.

Om du som medlem vill veta vilket kollektivavtal du omfattas av är du välkommen att kontakta din lokala avdelning.