Var med och påverka de nya kollektivavtalen

Inför 2023 års avtalsrörelse har alla medlemmar rätt att föreslå ändringar i kollektivavtalen.
Du kan lämna dina förslag antingen på hrf.net eller på de lokala avtalskonferenserna.

Möjligheten att komma med ändringsförslag är öppen från 1 maj till 30 juni 2022.…

Läs vidare