Digitalt höstmöte 24 augusti kl. 17:30

Alla medlemmar är varmt välkomna till Höstmöte

Var och när?
Dag: 24 augusti
Tid: 17.30
Plats: Digitalt via Zoom, röstningsverktyg e-Sessions

Anmäl dig till mötet genom att mejla in namn och medlemsnummer till avd.02@hrf.net
Ange ”höstmötet” i ämnesraden. Vi vill att du anmäler dig senast den 10 augusti.
När vi har fått in din anmälan skickar vi ut en möteslänk.

Vad händer på mötet?
Under mötet kommer vi bland annat välja avdelningsordförande och kongressombud.
Nominera
Alla som är medlemmar kan nominera och nomineras till ombud.
Kongressombud:
Den 11-13 november 2022 genomför HRF sin kongress, vilket är det högst beslutande organet i förbundet.
Vår avdelning ska välja 22 ombud till att företräda oss på kongressen. Valet av 22 ordinarie ombud och 22 suppleanter sker på höstmötet.
Alla som är medlemmar kan nominera och nomineras till ombud.

Ordförande:
På höstmötet ska vi välja en ny ordförande för avdelningsstyrelsen.
Alla som är medlemmar kan nominera och nomineras till ordförande.
Vi vill ha in nomineringar till dessa uppdrag senast 8 augusti.

En nominering innehåller:
• Namn och medlemsummer på den som nominerar
• Namn och medlemsnummer på den som nomineras
• Motivering till varför den nominerade passar för uppdraget
• Arbetsplats och yrke på den nominerade

Medlemsnummer hittar du på Mina Sidor på hrf.net.
Samtliga nomineringar ska skickas till avd.02@hrf.net
alternativt via post, HRF avd 02, Box 1129, 111 81 Stockholm. Var noga med att ange till vilket uppdrag personen nomineras.