Märkning av restauranger med schysta villkor

Idag skickar Hotell- och restaurangfacket ett brev till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin med förslag om samarbete kring märkning av restauranger med schysta villkor. Bakgrunden är Hotell- och restaurangfackets arbete för att restauranggästerna ska ha möjlighet att välja restauranger med schysta villkor för de anställda. Arbetsmarknadsministern har också initierat ett arbete för att åstadkomma en märkning av arbetsplatser med en bra arbetsmiljö.

– Kollektivavtalen utgör ett golv för schysta villkor i form av löner pensioner och försäkringar. Vår entydiga erfarenhet är att restauranger som saknar kollektivavtal också erbjuder sämre arbetsmiljö. Det handlar ibland om ett cyniskt utnyttjande av dem som redan har en utsatt situation på arbetsmarknaden som unga kvinnor och personer med invandrarbakgrund, säger Ella Niia, förbundsordförande i Hotell- och restaurangfacket.

– Konsumenternas inflytande blir en allt viktigare maktfaktor. I vårt fall handlar det om restauranggästernas möjlighet att välja restauranger med schysta villkor för de anställda. För att välja sådana restauranger kan man gå in på vår hemsida www.hrf.net för att få veta vilka ställen man kan besöka.

– Nu vill vi gå vidare också med en märkning av restaurangerna. Eftersom arbetsmarknadsministern visat ett intresse för märkning av arbetsställen med schysta villkor vill vi gärna inleda en dialog om hur en märkning av restauranger med kollektivavtal skulle kunna se ut. Därför har vi idag skickat ett brev för att få en möjlighet att diskutera frågan, avslutar Ella Niia.