Fakta inför konflikten: Strejken nästa vecka handlar om 3000 kronor mer på tre år

Hotell- och restaurangfackets strejk nästa vecka handlar om sammanlagt nästan 3000 kronor mer på tre år – eller i snitt 82 kronor mer i månaden – än vad arbetsgivarna hittills har varit beredda att betala. Ändå ligger fackföreningens slutbud inom ramen för det som svensk ekonomi tål utan att vare sig arbetslöshet eller inflation skjuter i höjden. Arbetsgivarna SHRs slutbud var sämre än det som t ex handelsanställda fick. Förbundsordförande Ella Niia reagerar därför starkt inför den stundande strejken.

När förhandlingarna strandade förra veckan såg slutbuden ut enligt följande:

Skillnad i bud på löneökningar/månad

                   År 1            År 2                                År 3                                 Totalt
HRF          +860 kr     +840 kr (ytterligare)     +820 kr (ytterligare)     +2 520 kr
SHR          +800 kr     +800 kr (ytterligare)     +835 kr (ytterligare)     +2 435 kr

Eftersom ökningen är större i början av perioden, blir den ackumulerade skillnaden mellan fackföreningens och arbetsgivarnas slutbud 2 940 kronor, eller i genomsnitt 82 kronor/månad.

– För våra i snitt halvtidsarbetande medlemmar, med faktiska löner på enbart 9 500 kr i månaden, är de ökningar som vi kräver en inte oväsentlig förstärkning. Samtidigt vill de flesta anställda i branschen ha betydligt mer i löneökningar. Därför gjorde arbetsgivarnas hårda linje, där man vägrade att höja budet så att gapet till övriga grupper på arbetsmarknaden skulle minska, en konflikt oundviklig, säger Hotell- och restaurangfackets förbundsordförande Ella Niia.

– Vi måste få till en ökning som gör att de som tjänar minst på hela den svenska arbetsmarknaden – och som har tappat över tusen kronor i månadslön de senaste tio åren – tar igen en del av gapet. Denna ökning tar inte igen allt. Men vi måste börja knappa in. Även med takten i vårt bud skulle det ta drygt 20 år innan vi kom ifatt t ex de handelsanställda. Arbetsgivarnas slutbud hade cementerat löneklyftorna och vår bottenplacering på svensk arbetsmarknad. Därför kan vi inte backa på detta, säger Niia.

Hotell- och restauranganställda tjänar drygt 1800 kronor mindre än den genomsnittliga handelsanställde. För att börja minska lönegapet till dessa och andra grupper, har ett enat LO ställt sig bakom att anställda på hotell och restauranger ska få något mer än andra har fått, utan att detta ska leda till kompensationskrav från mer högavlönade grupper.

– Arbetsgivarna SHR för en orättvis, ojämställd och omodernt hård lönelinje. Vi kan inte förstå hur någon 2007 vill cementera eller till och med öka löneklyftorna i Sverige idag. Att hävda att de lägst avlönade på svensk arbetsmarknad borde vara nöjda med det otillräckliga bud de har fått är skamligt, säger Niia.

Hotell- och restaurangfacket träffade medlarna igår, och ska träffa dem på nytt idag torsdag.