Anmäl arbetsskada och arbetssjukdom

En arbetsolycka, arbetssjukdom eller tillbud ska alltid anmälas till Arbetsmiljöverket.

Med tillbud menas att en olycka kunde ha skett även om det gick bra just den här gången.

En arbetsplatsolycka kan ske på många sätt. Kanske snubblar du på något en gäst har lämnat kvar på rummet och gör dig illa. Har du fått ont av att ha lyft eller dragit något tungt under några dagar kan det också räknas som arbetsplatsolycka.

Viktigt att anmäla till Arbetsmiljöverket

Har du ont i ryggen på grund av tungt arbete och olämpliga arbetsställningar räknas det som arbetssjukdom.

Tyvärr anmäls många arbetsplatsolyckor, arbetssjukdomar och tillbud aldrig till Arbetsmiljöverket. Därför är det viktigt att du och din arbetsgivare skickar in Arbetsmiljöverkets blankett om något händer.

Blanketten hittar du här.