Extra ledighetsdagar

Vår bransch är alltid i gång, oavsett om det är vardag, helg eller röd dag. Därför har vi förhandlat fram en modell i vårt kollektivavtal som kallas Extra ledighetsdagar.

Det har vi gjort för att personer som jobbar helger och röda dagar ska ha lika lång betald ledighet som övriga på arbetsmarknaden.

Modellen ger bäst effekt på dem som jobbar heltid i vår bransch.


Detta gäller för dig som jobbar heltid

För varje helgdag, midsommar-, jul- och nyårsafton, som infaller mellan måndag och fredag tjänar du in en extra ledighetsdag. Detta gäller oavsett om du jobbade, hade semester eller hade din ordinarie lediga dag just då.

Är det en lördag som är helgdag måste du dock ha jobbat för att tjäna in din extra ledighetsdag.

Infaller nationaldagen på en lördag eller söndag intjänar alla som jobbade då en extra ledighetsdag.


Detta gäller dig som jobbar deltid med fem dagars genomsnittlig arbetstid per vecka

För varje helgdag, midsommar-, jul- och nyårsafton, som infaller mellan måndag och fredag tjänar du in en extra ledighetsdag. Detta gäller oavsett om du jobbade, hade semester eller hade din ordinarie lediga dag just då.

Är det en lördag som är helgdag måste du dock ha jobbat för att tjäna in din extra ledighetsdag.

Infaller nationaldagen på en lördag eller söndag intjänar alla som jobbade då en extra ledighetsdag.


Detta gäller för dig som jobbar deltid mindre än fem dagars genomsnittlig arbetstid per vecka

Som deltidsanställd måste du jobba i genomsnitt fem dagar i veckan eller jobba på helgdagen i fråga för att tjäna in din extra ledighetsdag.

Jobbar du mindre än fem dagar per vecka i genomsnitt intjänar du en extra ledighetsdag bara om den infaller på en arbetsdag.

Infaller nationaldagen på en lördag eller söndag intjänar alla som jobbade då en extra ledighetsdag.


Extra ledighetsdagar 2024

Enligt Gröna Riksavtalet Visita och Hängavtalet Visita gäller följande extra ledighetsdagar.

För varje helgdag, midsommar-, jul- och nyårsafton, som infaller mellan måndag och fredag tjänar du in en extra ledighetsdag.

Datum för 2024 är:

1 januari (nyårsdagen)
29 mars (långfredagen)
1 april (annandag påsk)
1 maj (första maj)
9 maj (kristi himmelsfärd)
6 juni (nationaldagen)
24 december (julafton)
25 december (juldagen)
26 december (annandag jul)
31 december (nyårsafton)

Är det en lördag som är helgdag måste du dock ha jobbat för att tjäna in din extra ledighetsdag.

Datum för 2024 är:

6 januari (trettondagen)
22 juni (midsommardagen)
2 november (alla helgons dag)


Hur får jag ut mina extra ledighetsdagar?

Det enklaste sättet att ta ut dina extra ledighetsdagar brukar vara att arbetsgivaren låter dig vara ledig den röda dagen med full lön. Vissa arbetsgivare stänger sin verksamhet under röda dagar.

Du kan också ange att det är den extra ledighetsdagen du vill ta ut när du begär vanlig ledighet av din arbetsgivare.

Får du inte ledigheten beviljad ska arbetsgivaren förlägga de intjänade extra ledighetsdagarna senast i samband med huvudsemestern nästföljande år. Minst en dag ska läggas ut under julhelgen.

Har du kvar intjänade extra ledighetsdagar vid avslutad huvudsemester ska du för varje dag ersättas med 1/22 av månadslönen.

Det är viktigt att du själv har koll på dina dagar och pratar med din arbetsgivare om det blir fel.


Krångligt?

Efter en lokal förhandling mellan fack och arbetsgivare kan vi komma överens om att byta ut de extra ledighetsdagarna mot en arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Detta för att förenkla för båda parterna på arbetsplatsen.

För en person som jobbar 40 timmar i veckan skulle det innebära 38 timmar i veckan med bibehållen lön. Det gäller då alla på arbetsplatsen – oavsett om man jobbar helger eller inte.


Tänk på det här
  • Extra ledighetsdagar ska inte blandas ihop med ersättningen för obekväm arbetstid. OB är ett annat ersättningssystem som också ska betalas ut under helgdagar och kvällar.
  • Du måste kvalificera dig för extra ledighetsdagar genom att ha minst två månaders sammanhängande anställningstid.
  • Olika dagar har olika regler.
  • Minst en av dina intjänande extra ledighetsdagar ska läggas ut under julhelgen. Dock kan man inte vara extra ledig en röd dag och också tjäna in en till.
  • Att midsommarafton, julafton och nyårsafton som infaller måndag till och med fredag också berättigar till en extra ledighetsdag.
  • Arbetsgivare kan komma överens med deltidsanställd personal om ekonomisk kompensation istället för ledighet.
  • Dagar som infaller på en lördag har andra regler än dagar som infaller måndag till och med fredag.

Frågor?

Som HRF-medlem är du alltid välkommen att kontakta din lokala avdelning för frågor och mer information.