Din lön

Om din arbetsgivare har kollektivavtal finns minimilöner. Mindre än så får du inte tjäna, men gärna mer!

Minimilönerna skiljer något mellan olika yrkesgrupper och beroende på hur lång erfarenhet du har.

Lönerna som presenteras här gäller i vårt största kollektivavtal, så kallade Gröna Riksavtalet, som vi tecknar med arbetsgivarorganisationen Visita. Samt Hängavtalet Visita, som tecknas direkt mellan arbetsgivare och HRF. Tänk på att det finns fler avtal utöver de här.

Via kollektivavtalen som vi förhandlar fram höjs lönen varje år i april. Ju fler medlemmar vi blir desto starkare blir vi och kan förhandla fram bättre villkor än tidigare.

Utgående löner höjs med:

  • 1 067 kr/mån (6:17 kr/tim) den 1 april 2023
  • 964 kr/mån ( 5:57 kr/tim) den 1 april 2024

För månadsavlönad deltidsanställd reduceras beloppet med hänsyn till sysselsättningsgrad. Timavlönade erhåller timlön enligt ovan oavsett sysselsättningsgrad. Om arbetsgivaren tillämpar individuell lönefördelning kan beloppen variera från individ till individ.

Kontakta din avdelning vid frågor.


Lönegrupper

Lönegrupp 1 / Kvalificerat yrkesarbete gäller för arbete som kräver gymnasial utbildning, jämförbar utbildning eller långvarig praktisk erfarenhet.
Minimilön för lönegrupp 1

Lönegrupp 2 / Yrkesarbete gäller för arbete där förkunskaper inte är något krav och då introduktion och utbildning normalt sker på arbetsplatsen.
Minimilön för lönegrupp 2

Är du under 20 år finns särskilda ungdomslöner.
Läs också om OB-tillägg och vad du lägst ska ha i semesterlön när du har betalda semesterdagar.


För dig som medlem

Om du är medlem i Hotell- och restaurangfacket, HRF, kan vi bevaka att arbetsgivaren följer kollektivavtalet – så att du bland annat inte får för lite betalt.


Inte medlem än?

Här kan du bli medlem i HRF!