Anmäl olycksfall och sjukdomar

Har en olycka inträffat, eller om du misstänker att någon har blivit sjuk på grund av arbetet, ska det rapporteras till arbetsgivaren.

Arbetsgivaren är skyldig att anmäla arbetsskador till Försäkringskassan. Anmälan görs här.

Det är viktigt att arbetsgivaren utreder orsaken till olycksfall, skador och tillbud så att det inte upprepas.

Om du skadar dig på arbetet

Du kan ha rätt till ersättning från Försäkringskassan om du skadar dig på jobbet. Läs mer på Försäkringskassans hemsida.

Har din arbetsplats kollektivavtal kan du även ha rätt till ersättning från AFA-försäkringar. Läs mer på AFA:s hemsida.