Arbetsmiljö

Arbetsmiljö är en av HRF:s viktigaste frågor. Dåliga arbetsställningar, tunga lyft och farliga kemikalier är exempel på problem som förekommer inom hotell- och restaurangbranschen.

Det kan också handla om oregelbundna arbetstider och stress

Arbetsmiljöarbete – arbetsgivarens skyldighet

Alla företag är skyldiga att ha ett regelbundet arbetsmiljöarbete, och alla anställda bör vara engagerade.

Det är viktigt att de anställda kan få inflytande på olika sätt, till exempel via skyddsronder, personalmöten och medarbetarsamtal.

Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljöfrågorna på arbetsplatsen. Arbetsgivaren är skyldig att göra det som behövs för att inte utsätta de anställda för ohälsa och olycksfall.

Gå arbetsmiljöutbildningen ”Schyst på Jobbet” 

Du går utbildningen själv digitalt och pausar när du vill. Här kan du gå utbildningen.