Lokala avdelningar

Avdelning 01 Väst

Södra delen av Västra Götalands län inkl. Göteborg med kranskommuner, samt Norra Hallands län

Avdelning 02 Stockholm-Gotland

Stockholms- samt Gotlands län

Avdelning 05 Syd

Skåne-, Blekinge- samt Södra Hallands län

Avdelning 55 Öst

Östergötlands-, Jönköpings-, Kronobergs- samt Kalmar län

Avdelning 20 Nord

Norrbottens- och Västerbottens län

Avdelning 27 Mitt

Dalarnas-, Gävleborgs-, Jämtlands- samt Västernorrlands län

Avdelning 30 Mälardalen

Uppsala-, Västmanlands-, Örebro- samt Södermanlands län

Avdelning 31 Karlstad

Värmlands län samt norra, nordvästra och nordöstra Västra Götalands län

Avdelning 20 NordAvdelning 27 MittAvdelning 31 KarlstadAvdelning 30 MälardalenAvdelning 02 Stockholm-GotlandAvdelning 02 Stockholm-GotlandAvdelning 55 ÖstAvdelning 01 VästAvdelning 05 Syd