Medlemsservice

Medlemsservice kontaktar du för frågor om ditt medlemskap, till exempel om du vill gå med i HRF. Du kontaktar också medlemsservice för frågor om din medlemsavgift, om du får ändrad lön eller nya kontaktuppgifter.

Om du har frågor som rör anställning och villkor kontaktar du din lokala avdelning.

Medlemsservices öppettider

Måndag – fredag 08.45-11.45 samt 13.00-15.00

Telefonnummer

0771-57 58 59

E-post

medlem@hrf.net 
Uppge alltid ditt namn och kontaktuppgifter, gärna medlemsnummer.

Utträde

Om du vill begära utträde ur HRF, behöver vi få din begäran skriftligt eftersom dina försäkringar påverkas.
Utträde sker sista dagen i den månad begäran inkommit, och kan inte ske retroaktivt. Avgiften ska vara betald till och med utträdesmånaden. Ex. om begäran inkommer den 7:e juni så blir utträdesdatum den sista juni.
Det är tråkigt att du lämnar HRF. Man kan ångra sig, och du är när som helst välkommen tillbaka!
Dina försäkringar genom HRF avslutas i samband med utträdet, du får även en bekräftelse på ditt utträde per e-post.
HRF önskar dig all lycka i ditt fortsatta arbetsliv!

Gå vidare med denna länk för utträdesbegäran

 

Exit from HRF

If you want to leave HRF, we need a written request because it affects your insurances.
Your exit takes place on the last day of the month in which the request was received, and cannot take place retroactively. The fee must be paid up to and including the withdrawal month.
Ex. if the request is received on the 7th of June, the exit date will be the last of June.
It’s sad that you’re leaving HRF. One can regret, and you are welcome back at any time!
Your insurances through HRF is terminated in connection with the withdrawal, you will also receive a confirmation of your withdrawal by e-mail.
HRF wishes you all the best in your continued working life!

Continue by this link to the exit request 


Martin Hedman

IT och verksamhetschef medlemservice

Jessica Grimborg

Assistent

Birgitta Öhman

Assistent

Anne Jacobsson

Assistent

Maria Gawell Skog

Assistent

Malin Lindqvist

Assistent

Rasmus Cedergren

Assistent