Kollektivavtal

Här hittar du alla kollektivavtal som Hotell- och restaurangfacket, HRF, har slutit för sina avtalsområden. Klicka på respektive avtal för att läsa eller ladda ned.

Det är viktigt att komma ihåg att det enbart är parterna, i det här fallet HRF och Visita med flera, som har tolkningsföreträde gällande avtalen. Om du har frågor eller funderingar kan du kontakta oss på medlem@hrf.net eller ringa 0771-57 58 59.

 

Senast uppdaterad 2024-02-12