För dig som är skeptisk

”Det är för dyrt”

Genom din medlemsavgift får du indirekt flera saker som är lätta att ta för givna, till exempel avtalspension, en lön att leva på, betald övertid, semester och försäkringar. Allt det har facket förhandlat fram. Skulle du ha råd att vara utan det?

Dessutom ingår flera rabatter och försäkringar i din medlemsavgift. Du får till exempel en hemförsäkring. Läs om våra medlemsförmåner här.

”Jag får ändå allt facket förhandlar fram”

Har din arbetsplats kollektivavtal omfattas alla av det, men är du inte med i facket kan du inte få fackligt stöd om din arbetsgivare bryter mot kollektivavtalet och betalar dig för lite. Du får själv driva en process mot din arbetsgivare, vilket ofta är dyrt och osäkert. Dessutom låter du andra medlemmar betala för att du ska få schysta villkor.

Du kan heller inte få facklig hjälp och rådgivning kopplat till ditt arbete. Du är tvungen att klara dig själv.

”Jag har inga problem på jobbet”

Toppen att du är nöjd med dina arbetsvillkor! Fast en dag kommer du kanske byta jobb. Och villkoren på din arbetsplats kan komma att förändras. Då är det bra att vara medlem.

Att vara medlem är också en fråga om solidaritet. I dag kanske någon av dina arbetskamrater behöver facklig hjälp. I morgon kan det vara du.

”Jag behövde hjälp men inget hände”

Det är jättetråkigt att höra. Även om facket har stort inflytande kan vi inte få igenom allt. HRF:s styrka påverkas också av politiska beslut, och av hur många i branschen som är medlemmar.

Åter ett skäl att gå med!

”Jag ska ändå byta bransch”

Även om du planerar att byta bransch har du förmodligen många år kvar på arbetsmarknaden. Och visst önskar du att din nya arbetsplats har bra villkor? Någon kommer förmodligen även ta över efter dig när du slutar.

Återigen handlar det om solidaritet. Att vara med i facket fungerar lite som en försäkring. Alla betalar, och alla kan få hjälp om det behövs.


Varför är det då viktigt att vara medlem?

Det finns flera viktiga fördelar med att vara medlem i facket och att arbeta på en arbetsplats med kollektivavtal. Här förklarar vi skillnaderna.

Som HRF-medlem får du

På företag med kollektivavtal:

 • Stöd, råd och information kopplat till ditt arbete
 • Kollektivavtalade försäkringar genom Fora och AFA Försäkring
 • Löneskydd – du får inte tjäna under satt minimilön
 • Löneökning
 • Medbestämmande på arbetsplatsen
 • Garantiregler för bl.a. pensionsavsättning, OB-tillägg och övertidsersättning
 • Kan alltid kräva att kollektivavtalets regler omfattar dig
 • Tolkningsföreträde i förhandlingar med arbetsgivaren
 • Möjlighet till skadestånd vid brott mot kollektivavtalet
 • Förhandlingsstöd
 • Möjlighet till rättshjälp
 • Fackets grupplivförsäkring och hemförsäkring
 • Facklig utbildning

På företag utan kollektivavtal:

 • Stöd, råd och information kopplat till ditt arbete
 • Hjälp i att teckna kollektivavtal på din arbetsplats
 • Förhandlingsstöd
 • Möjlighet till rättshjälp
 • Fackets grupplivförsäkring och hemförsäkring
 • Facklig utbildning
Om du inte är medlem i facket

Och arbetar på företag med kollektivavtal:

 • Kollektivavtalade försäkringar gäller även för den som inte är medlem i facket
 • Dock får du inte hjälp, stöd och råd från facket i förhandlingar och tolkningar till kollektivavtal och lagar
 • Vid tvist med arbetsgivaren har du ingen hjälp från facket
 • Du får själv driva förhandlingsprocesser mot arbetsgivaren
 • Du står själv för ombudskostnader vid en rättegångstvist
 • Du kan inte kräva att kollektivavtalets regler omfattar dig

Och arbetar på företag utan kollektivavtal:

 • Du omfattas inte av försäkringarna och garantireglerna enligt kollektivavtalet
 • Du har inga garantiregler för bl.a. pensionsavsättning, OB-tillägg och övertidsersättning
 • Du får inte hjälp, stöd och råd från facket i förhandlingar och tolkningar till kollektivavtal och lagar
 • Vid tvist med arbetsgivaren har du ingen hjälp från facket
 • Du får själv driva förhandlingsprocesser mot arbetsgivaren
 • Du står själv för ombudskostnader vid en rättegångstvist
 • Du kan inte kräva att kollektivavtalets regler omfattar dig

Vill du veta mer innan du blir medlem?

Om du vill veta mer innan du blir medlem, om vad facket gör och vad ett medlemskap innebär, kan du gå en facklig utbildning. Läs mer här.

Du kan också kontakta HRF:s Medlemsservice för information om medlemskapet.