Fem skäl att gå med

1. Bättre arbetsvillkor

Medlemmar i facket har generellt bättre villkor, löner och arbetsmiljö än dem som inte är med. Dessutom har du en fackförening att vända dig till om du har frågor, behöver råd eller får problem på jobbet.

2. Stöd om du behandlas fel

Blir du felaktigt behandlad, genom att till exempel ha en lön som är lägre än minimilönen i kollektivavtalet, kan vi förhandla om att du ska få rätt lön. Är du inte medlem får du själv driva en process mot din arbetsgivare. Det är ofta dyrt och osäkert.

3. Du är försäkrad

Nästan alla stora arbetsplatser har kollektivavtal. I kollektivavtalet har vi förhandlat in viktiga försäkringar, som högre pension, försäkring om du råkar ut för en arbetsskada, om du skulle bli sjuk, med mera.

Alla som går med i HRF får dessutom försäkringar via sitt medlemskap. Till exempel inkomstförsäkring och hemförsäkring.

4. Du får koll på dina rättigheter

Genom att vara medlem i HRF får du möjlighet att lära dig hur arbetsmarknaden fungerar. Du lär dig om dina rättigheter och skyldigheter som anställd. Det är kunskap du bär med dig hela livet, oavsett om du arbetar i vår bransch eller i någon annan.

5. Hela samhället tjänar på det

Människor som mår bra på sin arbetsplats arbetar bättre, vilket leder till bättre resultat och ökad produktivitet. Det stärker i sin tur hela samhällsekonomin.

Fackföreningsrörelsen har genom historien även bidragit till mycket annat. Barnbidrag och pensioner är något vi lätt tar för givet – men som inte fanns innan vi krävde dem.

Läs mer om våra medlemsförmåner.