Utbildningar för ditt uppdrag

Facklig utbildning är vårt viktigaste verktyg för att vara en jämbördig motpart mot arbetsgivaren. Vi medlemmar och förtroendevalda behöver bevaka att kollektivavtal och lagar följs, att arbetsmiljön är tillfredställande och att nya medlemmar rekryteras. Med kunskap om facket, arbetsmarknaden och våra rättigheter stärker vi oss på jobbet, i våra yrken och i samhället.

Kontakta din avdelning för mer information om utbildningarna som presenteras nedan.


Medlemsutbildning

Om du inte redan gått en medlemsutbildning är det dags att göra det när du fått ett fackligt uppdrag. Det är en utbildning för medlemmar som vill veta mer om vad en fackförening är och hur den fungerar, den svenska modellen med kollektivavtalen i förgrunden, arbetsmarknadslagarna samt försäkringsskydd. Utbildningen är tre dagar.

Anmälan facklig utbildning


Förtroendevaldsintroduktion

Förtroendevaldsintroduktionen vänder sig till dig som är ledamot i en klubbstyrelse, arbetsplatsombud, skyddsombud eller försäkringsinformatör. Introduktionen genomförs digitalt under en halv dag och har följande innehåll:

  • Välkommen till HRF
  • Avdelningen och din mentor
  • Rollen som förtroendevald
  • Introduktion om förtroendemannalagen och facklig tid
  • Utvecklingsavtalet – facklig information på betald tid
  • Utbildningar för uppdraget

Anmälan Förtroendevaldsintroduktion


Schyst Värvning

Att värva nya medlemmar är en viktig facklig uppgift. Det handlar om att stärka arbetsplatsen så att vi med kraft kan driva våra frågor. Ju fler vi är, desto större tyngd har vi när vi vill förbättra våra villkor och utveckla våra arbetsplatser.

Många tycker att det är svårt med medlemsrekrytering och denna utbildning är tänkt som ett stöd i att kunna genomföra ett rekryterande samtal. Genom att öva blir det lättare att ställa frågan i verkligheten.

Utbildningen genomförs digitalt. Frågor eller förfrågan om utbildningstillfällen mejlas till schystvarvning@hrf.net

Anmälan Schyst Värvning


Klubb- och platsombudsutbildning

Den här utbildningen vänder sig till dig som är ledamot i en klubbstyrelse eller arbetsplatsombud på din arbetsplats. Målet är att du ska få kännedom om vad lagar och avtal säger i olika frågor, för att kunna bevaka medlemmarnas rättigheter på arbetsplatsen och ge enklare rådgivning. Utbildningen genomförs i två steg under tre + tre dagar med ett uppehåll på några månader mellan stegen.

Anmälan Klubb- och platsombudsutbildning


Förhandlingsutbildning

Den här utbildningen vänder sig till dig som är ledamot i en klubbstyrelse och som ska förhandla samt arbetsplatsombud. Målet är att du ska få en god kunskap om hur man hanterar förhandlingsärenden och driver fackliga frågor på arbetsplatsen. Utbildningen är tre dagar.

Anmälan Förhandlingsutbildning


Arbetsmiljöutbildningar

De här utbildningarna vänder sig till dig som är skyddsombud och huvudskyddsombud på din arbetsplats. De ger grundläggande kunskaper om ditt uppdrag och du får lära dig om den lagstiftning som reglerar arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.

Anmälan facklig utbildning


Försäkringsinformatörsutbildning

Utbildningar för försäkringsinformatörer genomförs av Avtalat som ägs gemensamt av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. De har i uppdrag att utbilda försäkringsinformatörer. Du anmäler dig själv på deras hemsida.


Vidareutbildningar inom LOs Kunskapssystem

När du gått grundutbildningarna för ditt uppdrag så finns det möjlighet att ansöka om att gå vidareutbildningar inom LOs Kunskapssystem.

Anmälan facklig utbildning