Avtalspension

Alla arbetsgivare som har kollektivavtal med HRF är skyldiga att betala in avtalspension, så kallad tjänstepension, åt sin personal. Denna pension är utöver den allmänna pensionen som betalas in av staten. Pensionsavtalet administreras av Fora.

Avtalspension SAF-LO

I HRF:s kollektivavtal gäller Avtalspension SAF-LO. Avtalspension SAF-LO börjar betalas in från och med den månad du fyller 24 år. Det är då du börjar samla in till din tjänstepension. Du fortsätter sedan att tjäna in till din tjänstepension fram till att du blir 65 år.

Från 1 januari 2022 börjar inbetalningarna från 23 års ålder och från 1 januari 2023 från 22 års ålder.

Arbetsgivaren betalar in 4,5 procent av årslönen upp till 483 000 kronor (gäller inkomst under 2019). Det motsvarar en månadslön på cirka 40 250 kronor. På lönedelar över 40 250 kronor per månad avsätts mer (30 procent av summan över 40 250).

Exempel

Tjänar du till exempel 29 000 kronor per månad blir det 348 000 kronor per år. Då ska cirka 15 660 kronor, motsvarande 4,5 procent av din årslön, betalas in årligen till din Avtalspension SAF-LO.

Vilken skillnad gör avtalspensionen för dig?

Testa vilken skillnad en avtalspension kan göra för dig genom att klicka här.

Läs mer om Avtalspensionen SAF-LO, vilka val som går att göra, beräkna pensionspremie och förstå din tjänstepension genom att klicka här.

Det finns ytterligare information om till exempel återbetalningsskydd och familjeskydd om du loggar in på Mina sidor på fora.se.

Har din avtalspension inte betalats in rätt?

Om du upptäcker att inkomstår saknas eller att lönen är felaktigt rapporterad till Fora går du tillväga så här:

1. Ta reda på hur mycket du tjänat

 • Ring Skatteverket. De kan ge dig uppgifter på vad du tjänat de senaste sex åren. Deras nummer är 0771-567 567. Be att få utskriften KU10 med organisationsnummer hemskickad.
 • KU 10 måste innehålla:
  -Arbetsgivarens organisationsnummer och namn
  -Ditt namn och personnummer
  -Bruttolön
  -Vilket inkomstår lönen avser
 • Har du sparat lönespecifikationer, kontrolluppgifter och deklarationer kan du också använda dem för att se hur mycket du tjänat.

2. Ta reda på hur mycket pension som betalats in till Fora

 • Logga in på Mina sidor hos Fora. Här kan du se hur mycket du har tjänat som ligger till grund för din avtalspension.
 • Årsavstämningen från Fora kommer i april/maj.
 • Du kan också ringa Fora på 08-787 40 10

3. Om du behöver gå långt tillbaka i tiden

 • Om du behöver kontrollera dina uppgifter längre tid tillbaka än sex år så kallade ”Gamla år” behöver du samla in nedanstående underlag för att kunna ta del av garantiregeln. 
 • I dessa fall får du som medlem hjälp av din avdelning men du behöver samla in underlaget nedan:
  -Lönespecifikationer
  -Anställningsbevis
  -Kontrolluppgifter från skatteverket
  -Uppgifter ur beskattningsregister
  -Intyg från fackförbund

4. Om uppgifterna inte stämmer

 • Om uppgifterna inte stämmer kan din arbetsgivare ha rapporterat in för låg lön eller ingen alls till Fora.
 • Är det din nuvarande arbetsgivare som betalat in fel? Påpeka det för arbetsgivaren. Följ sedan upp att arbetsgivaren rättar till felet och sätter in rätt avtalspension till dig.
 • Rör det tidigare arbetsgivare? Ladda då ner och skriv ut blanketten: ”Kompletterande inkomstuppgifter från Skatteverket” på Foras hemsida. Du kan även ringa Fora och be dem skicka blanketten till dig 08-787 40 10.
 • Följ instruktionerna på blanketten och fyll i. Skicka den sedan till Fora – tillsammans med blanketten KU10 som du får av Skatteverket. Adressen är: Fora AB, 101 56 Stockholm.
 • Som medlem i HRF kan du kontakta din lokala avdelning för frågor och hjälp.
 • Blanketten ”Kompletterande inkomstuppgifter från Skatteverket” på Foras hemsida. Har följande sökväg: fora.se/privat/blanketter och broschyrer; skriv ut Kompletterande inkomstuppgifter från Skatteverket i sökfältet!

5. Det händer sedan

Fora kan i många fall rätta uppgifter bakåt till 1996. Om du fått för lite avtalspension avsatt, och om din inkomst kan styrkas, kan Fora fakturera arbetsgivaren för premierna till din avtalspension som inte betalats in till dig.

Läs mer: På Foras hemsida kan du läsa mer om avtalspensionen SAF-LO! Kontrollera om din arbetsgivare har betalat in genom att gå in på Foras hemsida, fliken privat, logga in på mina sidor och klicka på ”Inrapporterad lön”.

Spara dina lönespecifikationer, deklarationer och kolla ditt pensionsbesked på fora.se. Informationen finns på ”Minasidor” och du loggar enkelt in med Bank-ID.

 • Pensionsmyndighetens hemsida!
 • Foras hemsida ”Mina sidor”
 • AMF pension ”Mina sidor”
 • Folksam ”Mina sidor”

HRF hjälper dig! Som medlem i HRF är du aldrig ensam. Du kan alltid kontakta din lokala avdelning för hjälp, råd och stöd. Om du har fått för lite avtalspension inbetalt hjälper vi dig att få den avtalspension som du har rätt till.