En värld av möjligheter

En värld av möjligheter är ett utbildningsprojekt som ska ge 300 anställda och företagare i hotell- och restaurangbranschen möjlighet till kompetensutveckling i Småland och på Gotland. Målet är att matcha de kompetensbehov som finns i branschen och i regionen. De nya kunskaperna ska öka deltagarnas förutsättningar till en långsiktig, hållbar och konkurrenskraftig framtid inom branschen.

Fördelen för HRF:s medlemmar är att de har möjlighet att ta del av projektet med sina företag och ge sig själva och sin personal gratis kompetensutveckling. 

Projektet håller på från våren 2018 till våren 2021.

För mer information om projektet läs här: www.varldavmojligheter.se