För dig som är medlem

Facklig utbildning är vårt viktigaste verktyg för att vara en jämbördig motpart mot arbetsgivaren. Vi medlemmar behöver bevaka att kollektivavtal och lagar följs, att arbetsmiljön är tillfredställande och att nya medlemmar rekryteras. Med kunskap om facket, arbetsmarknaden och våra rättigheter stärker vi oss på jobbet, i våra yrken och i samhället.


Medlemsutbildning

Medlemsutbildningen vänder sig till dig som vill veta mer om vad en fackförening är och hur den fungerar, den svenska modellen med kollektivavtalen i förgrunden, arbetsmarknadslagarna samt försäkringsskydd. Utbildningen är tre dagar.

Kontakta din avdelning för mer information om medlemsutbildningen.

Anmälan facklig utbildning