Vill du göra mer?

I de flesta av våra avdelningar finns en lokal ungdomskommitté. Den består av unga medlemmar som gör aktiviteter riktade till unga. Det kan vara att besöka arbetsplatser och prata om rättigheter, hålla skolinformation eller anordna medlemsträffar.

Är du nyfiken på ungverksamheten i din avdelning och vill veta mer?

Kontakta din avdelning.

Engagera dig centralt 

HRF har också en central ungdomskommitté där alla avdelningar har en plats var. Det gör att kommittén kan diskutera ungas frågor som rör hela landet.