Arbeta utomlands

Också när du arbetar utomlands tjänar du på att vara medlem. Tack vare HRF:s internationella samarbeten kan du få stöd utanför Sveriges gränser.

Vi ger dig ett medlemsintyg

Inför din resa begär du ett internationellt medlemsintyg av vår medlemsservice. Medlemsintyget använder du för att ansöka om medlemskap i den utländska fackföreningen.

Tack vare det har du ingen karenstid, utan blir fullvärdig medlem direkt.

Gäller fackföreningar inom IUL

Det här gäller alla fackföreningar inom IUL där HRF ingår. IUL är en internationell branschfederation inom catering, restauranger och turismnäring.

Läs om HRF:s internationella samarbeten.