Bli arbetsplatsombud

Om du är förtroendevalt arbetsplatsombud har du blivit utsedd av dina arbetskamrater att representera dem i olika sammanhang.

Då kan medlemmar på arbetsplatsen kan vända sig till dig för att diskutera fackliga frågor eller problem.

Arbetsgivaren kan också vända sig till dig för att diskutera eventuella problem eller informera om förändringar på arbetsplatsen.

Dina uppgifter är i huvudsak
  • Att rekrytera medlemmar på din arbetsplats och kontakta alla nyanställda för att informera om Hotell- och restaurangfacket, HRF.
  • Vidarebefordra HRF-information till medlemmar på din arbetsplats.
  • Bevaka medlemmarnas arbetsvillkor och medbestämmande på arbetsplatsen.
  • Informera och uppmana dina arbetskamrater att gå HRF:s medlemsutbildningar.

Som arbetsplatsombud får du stöd av anställda och förtroendevalda i din lokala HRF-avdelning.

Utbildning för ditt uppdrag

För ditt uppdrag får du utbildning. För mer information och om du utsetts till arbetsplatsombud kontaktar du din avdelning.

Tillsammans med avdelningen gör du sedan en plan för vilka utbildningar du behöver gå.