Engagera dig

Ju fler medlemmar som engagerar sig fackligt – ju starkare blir vi som fackförbund. Hjärtat i HRF:s fackliga arbete är våra förtroendevalda.

Det här gör en förtroendevald

Som förtroendevald är du utsedd av dina arbetskamrater att föra deras talan när det gäller fackliga frågor på arbetsplatsen. Du kan också informera om vissa områden inom ditt uppdrag, till exempel arbetsmiljö.

Erfarenheter för livet

Att vara förtroendevald är oerhört utvecklande och ger dig erfarenheter och kunskaper som du har nytta av hela livet. Vi ger dig utbildning för ditt uppdrag.

Är du intresserad av att bli fackligt förtroendevald – kontakta din avdelning så hjälper vi dig vidare.

Under 30?

Vi har en speciellt ungverksamhet. Läs mer här.

Läs mer

Läs mer om fackligt engagemang genom att: