Blanketter

Här hittar du blanketter som du kan behöva i olika sammanhang.


Begäran om högre sysselsättningsgrad och skriftligt besked

Enligt 25 a § Lagen om anställningsskydd (LAS) har deltidsanställda företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad, oavsett anställningsform. Om du är deltidsanställd och vill ha högre sysselsättningsgrad är det viktigt att du anmäler det till din arbetsgivare. Rätten till högre sysselsättningsgrad gäller även för visstidsanställda deltidare under den tid som återstår av visstidsanställningen. Om ni är flera som begärt högre sysselsättningsgrad ska den med längst sammanlagd anställningstid hos arbetsgivaren erbjudas först.

Om du varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt minst sex månader har du rätt att få ett skriftligt besked från arbetsgivaren inom en månad enligt 6 h § Lagen om anställningsskydd (LAS). Olika anställningsperioder får räknas ihop för att uppnå sex månader. I svaret ska arbetsgivaren ange skälet till sitt ställningstagande.

Begäran om högre sysselsättningsgrad och skriftligt besked.

Begäran om annan anställningsform och skriftligt besked

En tidsbegränsat anställd kan begära en annan anställningsform, till exempel tillsvidare. Om du har en tidsbegränsad anställning och har varit anställd i sammanlagt minst sex månader har du rätt att få ett skriftligt besked från din arbetsgivare inom en månad enligt 6 h § Lagen om anställningsskydd (LAS).

Olika anställningsperioder får räknas ihop för att uppnå sex månader. Den som är provanställd har inte rätt till ett skriftligt svar. I svaret ska arbetsgivaren ange skälet till sitt ställningstagande.

Begäran om annan anställningsform och skriftligt besked.

Begäran om skriftligt besked vid deltid

Den som är anställd på deltid har rätt att på begäran få ett skriftligt svar om skälet till att anställningsavtalet inte avser heltid. Rätten till skriftligt svar finns reglerad i 4 a § Lagen om anställningsskydd (LAS). Det skriftliga svaret ska lämnas av arbetsgivaren inom tre veckor från begäran.

Begäran om skriftligt besked vid deltid.


Medlemsavgift via autogiro

För att byta till autogiro fyller du i och skickar in den här blanketten:

Blankett autogiro.


Anmälan av arbetsplatsombud och skyddsombud

När ni har valt personer att representera er, som arbetsplatsombud eller som skyddsombud, ska ni anmäla det till er HRF-avdelning. Avdelningen informerar sedan er arbetsgivare.

Blankett: Anmälan av skyddsombud (Blanketten hittar du under material när du loggat in som medlem. Du kan även vända dig till din lokala avdelning för att få blanketten).

Blankett: Anmälan om fackligt förtroendevald

Blankett: Anmälan av arbetsplatsklubb

Blankett: Avanmälan av uppdrag


Anställningsbevis

När du börjar en ny anställning har du rätt till ett anställningsbevis. Så här bör det se ut:

Blankett anställningsavtal


Egen uppsägning

Vill du säga upp dig bör du göra det skriftligt. Du skriver som du vill, men kan använda dig av följande blankett:

Egen uppsägning


Ersättning för facklig utbildning

Blankett för dig som gått en facklig utbildning och ska ansöka om ersättning. Logga in på Mina sidor för att ansöka om ersättning.

Anmälningsblankett för facklig utbildning

Ska du gå en facklig utbildning använder du den här blanketten:

Anmälningsblankett facklig utbildning

Anmälningsblankett för skyddsombud

Ledighetsansökan för facklig utbildning

Fyll i den här blanketten och lämna till din arbetsgivare. När hen fyllt i den skickar du den till din avdelning:

Studieledighetsansökan


Generell ledighetsansökan

Ska du söka ledigt använder du följande blankett:

Ledighetsansökan


Uppdragsredovisning

När du är på fackliga uppdrag har du rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Logga in på Mina sidor för att begära ersättning.


Gå ur HRF

För att gå ur HRF fyller du i och skriver ut blanketten:

Begäran om utträde

Skicka sedan blanketten till:

Hotell- och restaurangfacket
Medlemsservice
Box 1143
111 81 Stockholm

Du kan även mejla oss. Läs mer här.