Våra krav 2023

 

HRF:s krav i avtalsrörelsen 2023
  • 4,4 procents löneökningar
  • Att minimilönerna höjs
  • Att dag för dag-anställningar avskaffas
  • Att helgledighet ska förläggas till helg

Läs yrkanden här.

Visitas krav i avtalsrörelsen 2023
  • Inte höja sex av åtta minimilöner i kollektivavtalen
  • Ha mer makt över löneökningarna
  • Schemalägga daglöneri