Avtalsnytt

Avtalsnytt är ett informationsbrev som vi skickar ut till HRF:s medlemmar i samband med avtalsrörelsen.

Här informerar vi om avtalsrörelsen, hur det går i förhandlingarna med arbetsgivarna och om tecknade kollektivavtal.

Nedan finns samtliga avtalsnytt och annat material kopplat till avtalsrörelsen. Skriv gärna ut dem och sätt upp på din arbetsplats.

Avtalsnytt 2023

 Avtalsnytt 1

Avtalsnytt 2

Avtalsnytt 3

Avtalsnytt 4

Avtalsnytt 5

Avtalsnytt 6

Avtalsnytt 7

Avtalsnytt 8

Avtalsnytt 9

Avtalsnytt 10

Avtalsnytt 11

Avtalsnytt 12

Avtalsnytt 13

Avtalsnytt 14

Avtalsnytt 15

Avtalsnytt 16

Avtalsnytt 17

Avtalsnytt 18

Avtalsnytt 19

Övrigt material