Avtalsrörelse 2023

Avtalsrörerelsen för 2023 pågår. HRF har tecknat avtal med Visita om Gröna riksavtalet som omfattar de allra flesta i branschen. Förhandlingar om övriga avtal fortsätter.


Kollektivavtal

Det är kollektivavtalet som styr regelverket för din anställning. I kollektivavtalet finns bestämmelser om bland annat anställningsform, arbetstid, övertid, ob-ersättning, lön och försäkringar.

Kollektivavtalen som vi förhandlar fram är tidsbegränsade. När kollektivavtalen är på väg att löpa ut startar det som kallas avtalsrörelse. Då börjar vi jobba med att ta fram förslag till förändringar i de befintliga kollektivavtalen som vi har med arbetsgivarorganisationerna.

HRF:s medlemmar arbetar sedan fram vilka krav, så kallade avtalskrav, som HRF ska ställa mot arbetsgivarna i förhandlingarna om innehållet i kollektivavtalen.

Läs eller ladda ned nu gällande kollektivavtal och som förhandlats fram i avtalsrörelsen 2023.


Avtalsnytt

Frågor & Svar 

HRF:s krav