Varför kollektivavtal?

Som arbetsgivare har du mycket att vinna på att teckna kollektivavtal. Kollektivavtalen är anpassade efter vår bransch och förhandlas med arbetsgivarnas representanter. På så sätt följer de branschens behov.

Du är försäkrad

Med kollektivavtalet får dina anställda ett bra kollektivt försäkringsskydd.

Du behöver inte teckna fler försäkringar utöver AFA-paketet för dina anställda och dig själv. Råkar någon ut för en arbetsskada kan personen inte driva en process mot dig eftersom försäkringen finns inbakad i avtalet, något som annars kan bli väldigt dyrt.

Mer information om vårt försäkringspaket hittar du här.

Tydlighet och konkurrens på lika villkor

Med kollektivavtal blir det tydligt vad du och dina anställda har för rättigheter och skyldigheter.

Genom att teckna kollektivavtal uppstår också en schyst konkurrens företag emellan. Seriösa arbetsgivare anser att man ska konkurrera med kvalitét, inte med dåliga villkor för de anställda.

Avtalets innehåll

Överenskommelserna i ett kollektivavtal handlar bland annat om:

  • Regleringar av löner, ob-tillägg, övertid och semester.
  • Försäkringar.
  • Allmänna villkor, som arbetstider, uppsägningstider och anställningsförhållanden.