Du som har kollektivavtal

Har du frågor gällande kollektivavtalet finns två sätt att gå till väga.

Om du tillhör en arbetsgivarorganisation

Tillhör du en arbetsgivarorganisation vänder du dig dit för att få svar på dina frågor. De flesta arbetsgivare vi tecknar kollektivavtal med tillhör Visita.

Om du har tecknat hängavtal med HRF

Då kontaktar du vår lokala avdelning för det geografiska område som du verkar inom. Här är kontaktuppgifter till våra lokala avdelningar.

För frågor om anställning av migrerad arbetskraft finns information under Myndigheter.